Od:                                  vyjezd@pak.izscr.cz

Odesláno:                       středa 3. července 2019 11:59

Komu:                             ou.bylany@bylany.cz

Předmět:                        Varování ČHMÚ

 

VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY


Zpráva č. 000251
Odesláno: 3.7.2019 11:52:38
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000250 vydanou 02.07.2019 v 10:08:06 hodin
Územní platnost: ORP ChrudimMeteorologická situace: Tato výstraha upřesňuje územní platnost nebezpečí vzniku požárů. Od západu k nám bude zasahovat výběžek vysokého tlaku a po jeho přední straně k nám proudí chladnější vzduch od severozápadu.


Nebezpečí požárů

Nízký st. nebezpečí

3.7. 12:00

 – 

do odvolání

Popis:

Doporučení: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.