Od:                                  vyjezd@pak.izscr.cz

Odesláno:                       středa 10. července 2019 10:06

Komu:                             ou.bylany@bylany.cz

Předmět:                        Varování ČHMÚ

 

VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY


Zpráva č. 000258
Odesláno: 10.7.2019 10:03:20
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000257 vydanou 09.07.2019 v 10:10:43 hodin
Územní platnost: ORP ChrudimMeteorologická situace: Tato výstraha upravuje časovou platnost výstrahy před nebezpečím vzniku a šíření požárů. Přes naše území začne ve čtvrtek večer od severozápadu postupovat okludující frontální systém a v důsledku očekávaných srážek se nebezpečí vzniku a šíření požárů sníží.


Nebezpečí požárů

Nízký st. nebezpečí

10.7. 10:30

 – 

do odvolání
12.7. 12:00

Popis: Nebezpečí vzniku a šíření požárů.

Doporučení: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.