Úvod Elektrika Mechanika Download Fotogalerie Diskuze Odkazy Kontakt

Základní parametry RONJI

 • Rychlost přenosu: 10 Mbit/s, full-duplex
 • Maximální pracovní vzdálenost: 700 m s 90 mm čočkou (1300m se 130mm čočkou)
 • Minimální pracovní vzdálenost: 1/15 maximální pracovní vzdálenosti
 • Datové rozhraní:propojovací rozhraní 10BaseT (UTP).
 • Autonegotiation: ne, běží v half-duplexu se zařízeními, které nejsou nastavené na full-duplex
 • Příkon: 260mA @ 12V (3.1 W) z PC zdroje
 • Operační vlnová délka: viditelná, 625 nm, 100 nm šířka spektra (červená barva)
 • Odhadovaný optický výkon: 12 mW
 • Rozptyl kužele - polovina úhlu: 1.9 mrad
 • Operační vlhkost: 100 % s vyhříváním čoček výkonem 1 W
 • Viditelnost: musí být zajištěna přímá optická viditelnost
 • Optická modulace: 1 MHz-1.2 MHz 50% střída mezi pakety, 700 mVšš, kladná výchylka=kladný "1" symbol "1"=světlo. Vysílač září permanentně, bez ohledu na to, zda prochází data
 • Míření systému: vizuální, intenzita signálu se monitoruje na rssi v přijímači

Celkový pohled na složenou RONJU

celkový pohled na složenou RONJU

RONJA jsou vlastně dvě naprosto stejná zařízení a každé z nich se skládá z Interfacu, vysílače a přijímače. Interface je umístěn poblíž počítače a má za úkol transformovat napěťové úrovně a generuje další signál. Vysílač a přijímač jsou v rourách, které se připevnňují na střech a mají za úkol přenášet data vzduchem. Mezi počítačem a interfacem je použit UTP kabel a k vysílači s přijímačem vede koaxiální kabel.


Jednotlivé součásti RONJI

Interface

Interface

Interface má za úkol upravit signálové úrovně a impedance pro optický přenos. Je to koncové zařízení pro připojení k PC pomocí konektoru RJ45. Navíc generuje přídavný signál nutný pro bezchybnou funkci zařízení s okolními rušivými vlivy. Je zde nainstalovaná indikace funkčnosti datového spojení pro obsluhu pomocí LED diod.

Pohled do vnitřku Interfacu

Vysílač

Vysílač

Vysílač slouží k přenosu dat vzduchem, pro tento účel slouží speciální supersvítivá LED dioda. Ta při přenosu dat bliká na 10MHz. Celé zařízení, které je zobrazeno na fotce se umisťuje do roury s čočkou, která světelný kužel usměrní do kuželu světla s minimálním rozptylem.

Zapnutý vysílač
Správná funkce vysílače v ohnisku čočky v rouře
Svícení - pohled čočky

Přijímač

Přijímač

Na druhé straně pojítka je přijímač, ten má za úkol zesílit a upravit signál z vysílače z druhého konce pojítka. Umisťuje se do vedlejší roury stejně daleko jako vysílač. čočka v tomto případě zmenšuje přicházející světlo do bodu, které svítí přímo do přijímací diody. Tímto mechanickým řešením se zvýší účinnost přenosu dat, a proto RONJA funguje na tak velikou vzdálenost.

Pohled do roury s čočkou, kam se umisťuje vysílač a přijímač
Testování funkčnosti přijímání signálu na co největší vzdálenost
Testování celé RONJI pro přenos mezi 2PC